Digitale beheerders optimaliseren, digitale hervormers innoveren

Dell

Tegenwoordig wordt toenemende operationele efficiëntie van IT gevraagd en wordt verwacht dat ze werknemers uitrusten met de juiste hulpmiddelen, producten en services om het werk gedaan te krijgen. Bedrijven hebben de nieuwste technologie nodig om gelijke tred te houden met continu veranderende digitale omgevingen en een zeer mobiel en veeleisend personeelsbestand. Hoewel de twee soorten IT, beheerders (lineair, IT-gericht en geïsoleerd) en hervormers (agile, werknemersgericht en flexibel), een andere benadering hanteren, staan ze voor dezelfde uitdagingen bij het inroepen van leveranciers die ze helpen zich te richten op de meer strategische taken van de behoeften van werknemers.

Ondanks het feit dat digitale beheerders en digitale hervormers andere doelstellingen hebben, gebruiken ze beide vergelijkbare hulpmiddelen en weten ze dat ze werknemers meer zelfstandigheid moeten geven en de productiviteit moeten verhogen. Toch hebben deze verschillende doelstellingen geleid tot verschillende benaderingen van pc-levenscyclus.

Published:
Lang: EN
Type: White Paper
Length:

Favourites

  • Favorite list is empty.
FavoriteLoadingClear favorites

Your favorite posts saved to your browsers cookies. If you clear cookies also favorite posts will be deleted.